Försäljningsvillkor

1.Allmänna bestämmelser
2.Inköp av varor, orderhantering
3.Priser och betalning
4.Leverans
5.Överföring av risk och ägande
6.Ångerrätt
7.Garanti
8.Ansvar
9.Diverse

Allmänna bestämmelser

Dessa försäljnings- och leveransvillkor gäller för försäljning och leverans av produkter som erbjuds på webbplatsen www.twistiti.com och är avsedda för Kunder inom Europeiska unionen. Läs alla försäljnings- och leveransvillkor noggrant innan du beställer någon produkt på denna webbplats. Genom att göra en beställning för en av våra produkter accepterar du automatiskt bestämmelserna nedan. Vi vill informera dig om att du genom att vägra försäljnings- och leveransvillkor inte har rätt att göra en beställning på vår webbplats.

Twistiti förbehåller sig rätten att när som helst anpassa eller ändra följande allmänna försäljningsvillkor. I händelse av ändringar kommer vi att tillämpa de försäljningsvillkor som verkställs dagen då beställningen gjordes.

Dessa allmänna försäljningsvillkor gäller endast för icke-kommersiella individer.

Denna webbplats hanteras av Twistiti SA, Rue du Sart Ernage 1, 5030 Gembloux (« Twistiti »). E-postadress: info@twistiti.com.

Inköp av varor, orderhantering

Beställningen av en produkt på denna webbplats betraktas som ett erbjudande om köp av en produkt i enlighet med dessa villkor för försäljning och leverans.

Efter att ha gjort en beställning kommer du att få en orderbekräftelse skickat till din e-postadress som anger att vi har noterat din beställning.

Alla beställningar måste godkännas av Twistiti. Vi kommer att bekräfta att du har accepterat din beställning genom att skicka en beställningsbekräftelse via e-post. Detta resulterar i ett rättsligt bindande avtal mellan båda parter.

Priser och betalning

Priset på en produkt motsvarar respektive data som anges på webbplatsen, förutom vid uppenbara fel. Moms (för närvarande tillämplig procentsats) ingår i de angivna priserna. Leveranskostnader ingår inte i priset; de anges separat. Innan beställningen skickas visas en sammanfattning med enhetspriserna inklusive leveransavgifter och slutpriset. När du betalar via vår Paypal- partner gäller de allmänna villkoren för PayPal. När du betalar via vår Stripe- partner, dvs. alla betalningar som inte görs via PayPal, gäller Stripes användarvillkor.

Leverans

Leveransen sker max 15 dagar från orderdatumet, om inte annat överenskommits vid slutförandet av din beställning.

Leveransadressen motsvarar informationen i orderbekräftelsen.

Den beställda produkten levereras till den adress som anges på beställningsformuläret. Vid felaktig datainmatning, i synnerhet en felaktig eller ofullständig leveransadress, kan Twistiti inte hållas ansvarig för konsekvenserna av förseningar eller omöjliga leveranser. Alla kostnader i samband med retur av produkter till följd av felaktig datainmatning av Kunden sker uteslutande på Kundens bekostnad.

Överföring av risk och ägande

Överföringen av risk sker vid leverans. Risken, i den mening som avses i denna bestämmelse, avser ansvar för skada på produkten eller skada orsakad av dess användning, hantering eller lagring.

Ångerrätt

Du kan avbryta ditt godkännande av avtalet (beställning) inom 15 dagar (från leveransdagen) utan att ange någon anledning, antingen skriftligen (t.ex. via brev, e-post) eller genom att returnera varorna till oss. Perioden börjar löpa från det att varorna mottagits. Återkallandet måste riktas till: Twistiti SA, Rue du Sart Ernage 1, 5030 Gembloux, Belgium. E-postadress: info@twistiti.com

Om återkallelsen har genomförts korrekt kommer vi att återbetala det betalade priset inom 30 dagar, förutsatt att varorna anländer till Twistiti oanvända och i sitt ursprungliga skick. Kostnaderna för att returnera varorna är för ditt konto om de levererade varorna motsvarar de beställda varorna.

Garanti

Om produkten är skadad eller inte fungerar korrekt kommer Twistiti att reparera produkten omedelbart – efter bedömning – eller förse dig med en ersättare när den skadade eller defekta produkten har mottagits av företaget.

Europeisk garanti: alla produkter som erbjuds till försäljning på denna webbplats har en 24-månaders europeisk garanti, som tillhandahålls av företaget Twistiti SA, mot defekter i material eller utförande. Villkoren för garanti ingår i användarmanualen som medföljer varje produkt.

Garantikrav måste lämnas in till en auktoriserad Twistiti-återförsäljare eller genom att returnera produkten till Twistiti. Vi rekommenderar att du tar med en kopia av inköpsbeviset som visar inköpsdatum för vår produkt. Följande dokument godtas som inköpsbevis:
Ett kvitto för en produkt köpt från en återförsäljare
Den ursprungliga fakturan eller originalet
Ett uttalande från en bank eller kreditkort

Produkter som returneras under denna garanti måste skickas med paketpost till följande adress:

Twistiti SA
Rue du Sart Ernage, 1
5030 Gembloux, BELGIUM

Ansvar

Twistiti kan inte hållas ansvarig för att avtalet inte uppfylls i händelse av oavsiktliga händelser och force majeure enligt definition i lagstiftning och rättspraxis.
Valet och köpet av en produkt är Kundens enda ansvar.

Diverse

Överföring av rättigheter och kostnader : Avtalet mellan dig och Twistiti SA anses vara bindande för dig och Twistiti SA, liksom våra respektive titelinnehavare. Du kan inte överföra, tilldela, eller på annat sätt avyttra rätten att leverera de beställda och definierade varorna i detta avtal utan föregående skriftligt medgivande från Twistiti SA.

Ogiltighetsklausul : om bestämmelserna i dessa försäljningsvillkor är helt eller delvis ineffektiva, förblir effektiviteten av de andra bestämmelserna giltig.

Elektronisk kommunikation : Genom att surfa på vår webbplats godkänner du att kommunikation kan utföras elektroniskt, i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi kommer att kontakta dig via din e-postadress eller per post till den adress du angav.

Kontaktadress för Twistiti : för att kontakta vårt företag, skicka oss ett brev via post till Twistiti SA, Rue du Sart Ernage 1, 5030 Gembloux, Belgium, eller skicka ett e-postmeddelande till info@twistiti.com.

Dessa villkor är underkastade belgisk lag. I händelse av en tvist kommer Twistiti och Kunden att försöka lösa tvisten i godo. Om transaktionen misslyckas är endast de belgiska domstolarna behöriga.