Privatpolitik

TWISTITI SA

Gældende siden: 1. juni 2020

1. GENEREL ADVARSEL

1.1 TWISTITI SA (i det følgende «Twistiti») respekterer privatlivets fred for sine brugere (herefter "brugerne").

1.2 Twistiti behandler de personoplysninger, der overføres til overensstemmelsen med gældende lovgivning, og især forordning 2016/679 af 27 april 2016 om beskyttelse af enkeltpersoner med hensyn til behandling af personoplysninger og fri udveksling af sådanne data, gældende fra den 25 maj 2018 (i det følgende benævnt "den generelle databeskyttelsesforordning").

1.3 Adgang til webstedet www.twistiti.com (i det følgende "webstedet") indebærer brugerens fulde og uforbeholdne accept af denne fortrolighedspolitik (herefter "politik") samt dens generelle brugsbetingelser (herefter "vilkårene" ”) Og cookiepolitikken (herefter” cookiepolitikken ”).

1.4 Brugeren anerkender at have læst nedenstående oplysninger og bemyndiger Twistiti, i overensstemmelse med bestemmelserne i politikken, at behandle de personlige data, som personen kommunikerer på webstedet som en del af den bestillingstjeneste, der stilles til rådighed af Twistiti på dens websted (i det følgende, servicen").

1.5 Politikken er gyldig for alle sider, der bruges på hjemmesiden, og for registrering af dette websted. Det er ikke gyldigt for de sider, der bruges af tredjeparter, som Twistiti kan henvise til, og hvis privatlivspolitikker kan variere. Twistiti kan derfor ikke holdes ansvarlig for data behandlet på disse websteder eller af dem.

2. DATA CONTROLLER OG DATA PROTECTION OFFICER

2.1 Besøg på webstedet finder sted uden at skulle opgive personlige oplysninger, såsom fornavn, efternavn, postadresse, e-mail-adresse osv.

2.2 Som en del af tjenesten kan det kræves, at brugeren leverer visse personlige data. I dette tilfælde er den dataansvarlige:

Twistiti SA

Rue du Sart Ernage 1
5030 Gembloux

Belgisk virksomhedsregistreringsnummer (BCE) nummer: 0536405941

2.3 Ethvert spørgsmål angående behandlingen af disse data kan sendes til følgende adresse: info@twistiti.com .

3. INDSAMLET DATA

3.1 Ved at udfylde bestillingsformularen på webstedet og bruge tjenesten giver brugeren, i særdeleshed Twistiti, mulighed for at registrere og gemme følgende oplysninger til de formål, der er nævnt i punkt 4:

- identificerende data såsom fornavn og efternavn, civilstand, e-mail-adresse, fødselsdato og leveringsadresse;

- de bankoplysninger, der er nødvendige for tjenesten, såsom bankkontonumre, IBAN og BIC/SWIFT;

- faktureringsoplysninger;

- kommunikation mellem brugeren og Twistiti

3.2 Brugeren giver også Twistiti tilladelse til at registrere og gemme følgende data til de formål, der er nævnt i punkt 4:

- oplysninger frivilligt leveret af brugeren til et formål, der er specificeret i politikken, de generelle salgsbetingelser (herefter "GTC"), vilkårene, cookiepolitikken, på hjemmesiden eller på ethvert andet kommunikationsmedium, der bruges af Twistiti SA

- yderligere oplysninger anmodet af Twistiti SA til brugeren for at identificere dem eller forhindre dem i at overtræde nogen af bestemmelserne i politikken;

3.3 For at gøre det lettere at gennemse hjemmesiden såvel som for at optimere teknisk styring, kan hjemmesiden bruge "cookies". Disse "cookies" registrerer især:

- brugerens browserindstillinger;

- dato og klokkeslæt for adgang til webstedet og andre data relateret til trafik;

- de besøgte sider;

Al information relateret til "cookies" er inkluderet i Twistitis cookiepolitik.

3.4 Når brugeren går ind på webstedet, registrerer de konsulterede servere automatisk bestemte data, såsom:

- typen af domæne, som brugeren opretter forbindelse til internettet med;

- den IP-adresse, der er tildelt brugeren (når den er tilsluttet);

- dato og klokkeslæt for adgang til webstedet og andre data relateret til trafik;

- lokaliseringsdata eller andre data i forbindelse med kommunikationen;

- de besøgte sider;

- den anvendte type browser;

- den anvendte platform og/eller operativsystem;

- søgemaskinen samt de nøgleord, der blev brugt til at finde webstedet.

3.5 Ingen nominelle data, der identificerer brugeren, indsamles via de konsulterede cookies og servere. Disse oplysninger opbevares kun til statistiske formål og for at forbedre webstedet. 

4. FORMÅL MED BEHANDLING AF DATA

4.1 Vi behandler dine data til forskellige formål. Til hvert formål behandles kun de data, der er relevante for forfølgelsen af det pågældende formål. Behandlingen består af enhver handling (manuel eller automatiseret) med personlige data. Twistiti indsamler, gemmer og bruger sine brugerdata til følgende formål, især:

- at etablere, lede og gennemføre kontraktforholdet med brugeren;

- at analysere, tilpasse og forbedre webstedets indhold;

- at levere tjenesten;

- at tillade brugeren at modtage meddelelser;

- at lette tilgængeligheden og brugen af hjemmesiden;

- at personalisere brugerens oplevelse på hjemmesiden;

- at svare på anmodninger om information;

- for markedsføringsaktiviteter og kampagner, som Twistiti foreslår til brugere, der har givet deres samtykke;

- at informere dem om eventuelle ændringer på webstedet og dets funktioner;

- til ethvert andet formål, som brugeren udtrykkeligt har givet samtykke til.

4.2 Det juridiske grundlag for behandlingen af dine personoplysninger er baseret på:

-  dit samtykke ;

-  udførelsen af enhver anmodning fra dig; ,

Vi er nødt til at indsamle nogle af dine data for at besvare anmodninger fra dig. Hvis du vælger ikke at dele disse data med os, kan det muligvis gøre gennemførelsen af kontrakten umulig.

- en juridisk forpligtelse pålagt den registeransvarlige ;

Vi har brug for at indsamle og gemme nogle af dine data for at opfylde forskellige juridiske krav, herunder skat og regnskab.

- beskyttelse af vitale interesser; ,

- behandlingen er nødvendig for udførelse af en opgave i samfundets interesse eller henhørende under offentlig myndighedsudøvelse, som den registeransvarlige har fået pålagt, eller

- vores legitime interesse, forudsat at det er i overensstemmelse med dine interesser, friheder og grundlæggende rettigheder.

Vi har en legitim interesse i at give dig disse oplysninger og interagere med dig, især for at svare på dine anmodninger eller forbedre vores tjenester, forhindre misbrug og bedrageri, kontrollere regelmæssigheden af vores operationer, udøve, forsvare og bevare vores rettigheder, for eksempel i retssager såvel som bevis for en mulig krænkelse af vores rettigheder, administrere og forbedre vores forhold til dig, forbedre vores hjemmeside og vores produkter/tjenester løbende, medmindre sådanne interesser erstattes af dine interesser eller dine grundlæggende rettigheder og friheder, der kræver beskyttelse af dine personlige data. Vi sørger under alle omstændigheder for at opretholde en forholdsmæssig balance mellem vores legitime interesse og respekt for dit privatliv.

Hvis det juridiske grundlag for vores behandling er dit samtykke, har du ret til at trække det tilbage når som helst uden at det berører lovligheden af den behandling, der er udført før tilbagetrækningen.

I forbindelse med direkte markedsføring betyder det, at du når som helst kan afmelde nyhedsbreve og anden kommerciel kommunikation fra os. Du vil blive sat i "fravalg". Du kan afmelde dig ved at sende os en e-mail på følgende adresse: info@twistiti.com eller ved at klikke på linket til afmelding i bunden af hver e-mail.

5. DEN REGISTREREDES RETTIGHEDER

5.1 I henhold til reglerne om behandling af personoplysninger har brugeren følgende rettigheder:

- Ret til at blive informeret om formålet med behandlingen (se ovenfor) og den dataansvarliges identitet.

- Ret til adgang: Brugeren kan til enhver tid have adgang til de data, som Twistiti har om sig, eller kontrollere, om de er inkluderet i Twistitis database

- Ret til berigtigelse: vi tager alle rimelige skridt for at sikre, at de data, vi har, er opdaterede. Vi opfordrer dig fra tid til anden til at få adgang til din konto (hvis relevant) eller til at konsultere os for at kontrollere, om dine data er opdaterede. Hvis du finder ud af, at dine data er unøjagtige eller ufuldstændige, har du ret til at bede os om at rette dem.

- Ret til at gøre indsigelse: Brugeren kan til enhver tid gøre indsigelse mod brugen af hans data af Twistiti og dets aktive partnere (...).

- Ret til sletning: brugeren kan til enhver tid anmode om sletning af sine personoplysninger, undtagen dem, som Twistiti har en juridisk forpligtelse til at føre journal.

- Ret til begrænsning af behandling: Brugeren kan især opnå en begrænsning af behandlingen, når han har gjort indsigelse mod behandlingen, når han bestrider nøjagtigheden af dataene, eller når han overvejer, at behandlingen er ulovlig.

- Ret til bærbarhed: Brugeren har ret til at modtage de personoplysninger, som han har meddelt Twistiti, og kan også bede virksomheden om at sende disse data til en anden dataansvarlig.

5.2 For at udøve sine rettigheder sender brugeren en skriftlig anmodning ledsaget af en kopi af sit identitetskort eller hans pas til den dataansvarlige:

- via e-mail: info@twistiti.com

- pr. post: Twistiti SA, Rue du Sart Ernage 1, 5030 Gembloux, Belgien

5.3 Twistiti vil derefter tage de nødvendige skridt til at imødekomme denne anmodning hurtigst muligt og under alle omstændigheder inden for en måned efter modtagelse af ansøgningen. Om nødvendigt kan denne periode forlænges med to måneder i betragtning af kompleksiteten og antallet af anmodninger.

6. OPBEVARINGSPERIODE

6.1 Twistiti opbevarer sine brugeres personlige data i den nødvendige varighed for at nå de forfulgte mål (se punkt 4).

6.2 Twistiti kan også fortsætte med at opbevare personoplysninger om den afregistrerede bruger, inklusive al korrespondance eller anmodning om hjælp sendt til Twistiti for at være i stand til at besvare alle spørgsmål eller klager, der kan sendes til den efter ordren, og for at overholde alle gældende love, nemlig i skattesager eller som en del af andre juridiske krav.

7. KLAG TIL TILSYNSMYNDIGHEDEN

Brugeren informeres om, at han har ret til at indgive en klage til databeskyttelsesmyndigheden:

Databeskyttelsesmyndigheden

Rue de la Presse, 35, 1000 Bruxelles

Tlf: +32 (0)2 274 48 00

commission@privacycommission.be

8. SIKKERHED

8.1 For at garantere optimal betalingssikkerhed bruger Twistiti de online betalingstjenester fra Stripe og Paypal, som opfylder høje sikkerhedsstandarder.

8.2 Derudover har Twistiti truffet passende organisatoriske og tekniske forholdsregler for at sikre et sikkerhedsniveau tilpasset risikoen, og at servere, der er vært for de behandlede personoplysninger, så vidt muligt forhindrer:

- uautoriseret adgang til eller ændring af disse data

- ukorrekt brug eller videregivelse af sådanne data

- ulovlig destruktion eller utilsigtet tab af sådanne data.

8.3 I denne henseende er medarbejdere i Twistiti, der har adgang til disse data, underlagt en streng fortrolighedsforpligtelse. Ikke desto mindre kan Twistiti på ingen måde holdes ansvarlig i tilfælde af, at disse data bliver stjålet eller kapret af en tredjepart trods de vedtagne sikkerhedsforanstaltninger.

8.4 Brugere forpligter sig til ikke at begå handlinger, der kan være i strid med denne politik, vilkårene, GTC, cookiepolitikken eller generelt loven. Krænkelser af fortrolighed, integritet og tilgængelighed af informationssystemer og data, der lagres, behandles eller transmitteres af disse systemer, eller forsøg på at begå en af disse overtrædelser, straffes med fængsel mellem tre måneder og fem år og en bøde på mellem seksogtyve euro og to hundrede tusind euro eller kun en af disse sanktioner.

9. KOMMUNIKATION TIL TREDJEPARTER

9.1 Twistiti behandler personlige data som fortrolige oplysninger. Det kommunikerer dem ikke til tredjeparter under andre betingelser end dem, der er specificeret i politikken, for at nå de mål, der er beskrevet og defineret i punkt 4, eller på de betingelser, hvorunder loven kræver, at det gør det.

9.2 Twistiti kan kommunikere sine Brugers personlige oplysninger til tredjeparter i det omfang sådanne oplysninger er nødvendige for udførelsen af en kontrakt med sine brugere. I sådanne tilfælde vil disse tredjeparter ikke kommunikere disse oplysninger til andre tredjeparter, undtagen i en af de to følgende situationer:

- kommunikation af disse oplysninger af sådanne tredjeparter til deres leverandører eller underleverandører i det omfang, det er nødvendigt for udførelsen af kontrakten;

- hvor sådanne tredjeparter i henhold til de gældende regler er forpligtet til at videregive visse oplysninger eller dokumenter til de kompetente myndigheder inden for bekæmpelse af hvidvaskning af penge og generelt til enhver kompetent offentlig myndighed.

9.3 Kommunikationen af disse oplysninger til de ovennævnte personer skal under alle omstændigheder være begrænset til det, der er strengt nødvendigt eller krævet af de gældende regler.

10. OVERFØRING TIL ET LAND UDEN FOR DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OMRÅDE

Twistiti overfører kun data til et land uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, når dette land sikrer et passende beskyttelsesniveau i henhold til den gældende lovgivning og især i henhold til den generelle databeskyttelsesforordning (for mere information om landene tilbyder et passende beskyttelsesniveau, se: https://goo.gl/1eWt1V) eller inden for de grænser, der er tilladt i den gældende lovgivning, for eksempel ved at sikre beskyttelsen af data ved hjælp af passende kontraktbestemmelser.

11. BETALINGSSERVICE 

11.1 Betalingstjenester, der er integreret i hjemmesiden, leveres af Stripe (www.stripe.com) og Paypal (www.paypal.com).

11.2 Forholdet mellem brugeren og Stripe og Paypal er underlagt privatlivspolitikken, der er tilgængelig på følgende adresse: https://stripe.com/privacy-center/legal  og https://www.paypal.com/va/webapps/mpp/ua/privacy-full, som også indeholder bestemmelser vedrørende behandling af personoplysninger, der sendes til Stripe og Paypal som en del af dens service, og for hvilke Stripe og Paypal er den dataansvarlige.

11.3 Ved betaling via Twistiti erklærer brugeren, at han / hun har læst, forstået og accepteret betalingssystemets fortrolighedspolitik.

12. DIREKTE MARKEDSFØRING

12.1 Personoplysningerne vil ikke blive brugt til direkte markedsføringsformål for artikler eller tjenester, der ikke ville være identiske eller lignende dem, som brugeren allerede har abonneret på, medmindre brugeren tidligere udtrykkeligt har givet sit samtykke til sådan brug ved at markere afkrydsningsfelterne til dette formål ("opt-in").

12.2 Når brugeren har givet sit samtykke til brugen af disse oplysninger til direkte markedsføringsformål, bevarer sidstnævnte retten til når som helst at gøre indsigelse mod sådan brug efter anmodning og gratis. Brugeren kan simpelthen kommunikere sin anmodning ved at skrive til følgende adresse: info@twistiti.com .

13.  NOTE VEDRØRENDE MINDREÅRIGE

Personer under 18 år og personer, der ikke har fuld kapacitet, har ikke tilladelse til at bruge hjemmesiden. Twistiti beder dem om ikke at give deres personlige data. Enhver overtrædelse, der findes i denne bestemmelse, skal straks rapporteres til følgende adresse: info@twistiti.com

14. OPDATERINGER OG ÆNDRINGER I POLITIKEN

Ved at informere brugere via webstedet eller e-mailen kan Twistiti ændre og tilpasse politikken, især for at overholde enhver ny lovgivning og/eller gældende regulering (såsom den generelle databeskyttelsesforordning, der gælder fra 25 maj 2018), de belgiske anbefalinger Databeskyttelsesmyndigheden, retningslinjerne, anbefalingerne og bedste praksis fra Det Europæiske Databeskyttelsesråd og afgørelser truffet af domstole og domstole om dette spørgsmål.

15. GYLDIGHEDEN AF KONTRAKTBESTEMMELSERNE

15.1 Manglende overholdelse af Twistiti - til enhver tid - en bestemmelse i denne politik kan ikke fortolkes som et afkald på efterfølgende at gøre brug af sine rettigheder i henhold til nævnte bestemmelse.

15.2 Ugyldigheden, udløbet eller den uigennemførelige karakter af hele eller dele af en af de ovennævnte eller nedenfor nævnte bestemmelser giver ikke anledning til ugyldigheden af hele politikken. Enhver helt eller delvist ugyldig, bortfaldet eller ikke-håndhævelig bestemmelse anses for ikke at være skrevet. Twistiti forpligter sig til at erstatte denne bestemmelse med en anden, der så vidt muligt opfylder det samme mål.

16. GÆLDENDE LOV OG KOMPETENT DOMSTOL

16.1 Gyldigheden, fortolkningen og/eller implementeringen af politikken er underlagt belgisk lov, i det omfang det er tilladt i henhold til gældende international privatret.

16.2 I tilfælde af uenighed om gyldigheden, fortolkningen eller gennemførelsen af politikken, har domstolene i Bruxelles eksklusiv jurisdiktion, i det omfang det er tilladt i henhold til gældende international privatret.

16.3 Inden der tages skridt mod retlig løsning af en tvist, forpligter brugeren og Twistiti sig til at forsøge at løse det i mindelighed. Til dette formål skal de først kontakte hinanden, inden de, hvor det er relevant, anvender mægling, voldgift eller enhver anden alternativ metode til løsning af tvister.